امور اداری

منظور از امور اداری بسیاری از مراجعی که کسب و کارها با آن درگیر هستند مراجع شبه قضایی و اداری است. برای انجام امور اداری لزوماً نیاز به صرف هزینه‌های سنگین وکالت دادگستری نیست؛ چه امور اداری اصولاً با اعطای وکالت به وکیل در دفترخانه اسناد رسمی قابل انجام می‌باشد. به همین جهت مناسب است این امور را بیشتر بشناسیم؛

 • امور اداری

  اقسام امور اداری

  امور اداری به دو دسته کلی قابل تقسیم است:

  اول: اموری که بیشتر مستلزم پیگیری موضوع از اداره مربوطه است؛ مانند اخذ پایان کار از شهرداری یا گرفتن سند مالکیت از اداره ثبت اسناد.

  دوم: اموری که نیاز به طرح ادعا یا دفاع در مراجع اداری یا شبه قضایی دارد. برخی از مراجع اداری یا شبه قضایی عبارتند از:

  • هیئت‌های مرتبط با اختلافات مالیاتی؛ نظیر هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیئت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم؛
  • هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما؛
  • هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی؛
  • کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی؛
  • کمیسیون‌های موضوع بند 20 ماده 55، 77، 99 و 100 قانون شهرداری؛
  • هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری؛
  • هیئت نظارت ثبت و شورای عالی ثبت؛
  • هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی؛
  • شورای رقابت؛
  • هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات؛
  • شورای عالی فنی (موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان)؛
  • هیئت داوری بازار اوراق بهادار

  همکاران ارجمند ما در دادبانان در حوزههای مالیات، تأمین اجتماعی، پیمانکاری، گمرک، حقوق کار و ... مفتخر به ارائه خدمات در امور اداری است.