وکالت

یکی از واقعیت های امروز جامعه تعدد اختلافات و به تبع آن ایجاد انبوهی از پروند های مختلف با موضوع متفاوت در مراجع قضایی است پر واضح است که دلیل اصلی آن عدم آگاهی افراد جامعه از قوانین و عدم استفاده از مشاوره در حوزه مرتبط می باشد که در مواردی با استفاده از مشاوره وکلا متخصص می توان مانع از بروز این موارد و همچنین جلوگیری از : - صرف هزینه و جرائم های سنگین مالی - از دست دادن زمان و ایجاد فشار های روحی و روانی و...گردد

  • اهمیت لزوم داشتن وکیل

    اهمیت لزوم داشتن وکیل

    به طور کلی در هر دعاوی، حضور وکیل دادگستری و بهرمندی اصحاب دعوا از اطلاعات حقوقی و تجربه ی وی، می تواند بر سرنوشت یک دعوا اثر بگذارد و یک وکیل با تجربه با در نظر گرفتن حساسیت ها ی موجود در قانون می تواند از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید پس می توان گفت طرح دعوا و دفاع در حوزه های مختلف اموری پیچیده و تخصصی هستند که ضرورت داشتن وکیل را چند برابر می کند. استفاده از خدمات وکیل این امکان را ایجاد می نماید که اولین و مهم ترین گام یک فرآیند دادرسی یعنی طرح دعوا و تقدیم دادخواست را به درستی طی نمایید علاوه بر آن یک دعوا تنها یکبار امکان طرح دارد و اقامه ی مجدد دعوایی که اصحاب، موضوع و سبب واحدی داردامکان پذیر نیست. بنابراین تنها یک فرصت برای اقامه ی هر دعوا وجود دارد که باید به بهترین شکل از آن استفاده شود و استفاده درست از این فرصت تنها با کمک وکلای دادگستری متخصص امکان پذیر است

  • دقت در انتخاب وکیل متخصص

    دقت در انتخاب وکیل متخصص

    با توجه به گستردگی قوانین در موارد و حوزه های مختلف تخصص وکیل میتواند تاثیر بسیار زیادی در نتیجه یک پرونده داشته باشد و لازمه ی اثبات واحقاق حق در دادگستری قرار گیرد وهر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت تسلط و تخصص وکیل بر آنها مطرح شود ممکن است موجب شود حقی که در ماهیت ودر حالت ثبوتی انجام شود اثبات واحقاق نگردد ودر نتیجه شخص بی حق در دعوا پیروز شود. اگر چه امر وکالت قانوناً به رشته های تخصصی تقسیم نشده و وکلا می توانند در همه مسائل حقوقی فعالیت کنند اما هر وکیلی براثر ممارست و تجربه، در نوع خاصی از دعاوی تبحر یافته است. از این رو دپارتمان وکالت مؤسسه حقوقی دادبانان جهت ارتقاء سطح کیفی در ارائه خدمات از نخبان حقوقی کشور و وکلای دادگستری دارای تخصص در هر حوزه و پشتیبانی اساتید برتر حقوقی کشوردر خصوص طرح پرونده های حقوقی در مراجع قضایی استفاده میکند