دادبانان
خانه
دوره‌های آموزشی
فایل‌های آموزشی
انتشارات
خدمات حقوقی
فایل‌های کاربردی
درباره ما
تماس با ما
لوگو

فیلم آموزشی اصول قراردادنویسی

این فیلم مربوط به ضبط کارگاه مجازی اصول قراردادنویسی برگزار شده در تاریخ 6 آبان 1400 است.

قیمت دوره 800,000تومان

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ انتشار 1400/08/06
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورت
فیلم آموزشی اصول قرارداد نویسی

فیلم آموزشی اصول قراردادنویسی با دادبانان

مباحثی که در این دوره پرداخته میشود:


مبحث اول: قواعد عمومی و مشترک قراردادها

فصل اول: اصول کلی در قراردادنویسی

 • گفتار اول : ضوابط کلی در قراردادنویسی
 • گفتار دوم: ضوابط کلی در نگارش تعهدات قراردادی
 • گفتار سوم: تکنیک ها و فنون نانوشته قراردادنویسی
 • گفتار چهارم: بایدها و نبایدها در قراردادنویسی

فصل دوم: بررسی ماده به ماده قرارداد

 • مقدمه: انتخاب ساختار و عنوان مناسب برای قرارداد
 • گفتار اول: طرفین قرارداد
 • گفتار دوم: مورد قرارداد
 • گفتار سوم: مدت قرار قرارداد
 • گفتار چهارم: مبلغ قرارداد
 • گفتار پنجم: پرداخت مبلغ قرارداد
 • گفتار ششم: تحویل کالا
 • گفتار هفتم: قوه قاهره یا فورس ماژور
 • گفتار هشتم: ضمانت اجرا
 • گفتار نهم: حل و فصل اختلافات (داوری)
 • گفتار دهم: سایر شرایط

مبحث دوم: بررسی چک لیست قراردادنویسی


توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
قواعد عمومی و مشترک قراردادها
 • فیلم جلسه اول
 • فایل جلسه اول
2
بررسی ماده به ماده قرارداد
 • فیلم جلسه دوم
 • فایل جلسه دوم
3
طرفین قرارداد، مورد قرارداد و مدت قرار قرارداد
 • فیلم جلسه سوم
 • فایل جلسه سوم
4
مبلغ قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد
 • فیلم جلسه چهارم
 • فایل جلسه چهارم
5
تحویل کالا
 • ویدئو جلسه پنجم
 • فایل جلسه پنجم
6
ضمانت اجرا
 • ویدئو جلسه ششم
 • فایل جلسه ششم
7
حل و فصل اختلافات (داوری)
 • ویدئو جلسه هفتم
 • فایل جلسه هفتم
 • فایل جلسه هفتم
 • فایل جلسه هفتم

اساتید دوره

استاد

دکتر فرهاد بیات

سوالات متداول

نظرات