دادبانان
خانه
دوره‌های آموزشی
فایل‌های آموزشی
انتشارات
خدمات حقوقی
فایل‌های کاربردی
درباره ما
تماس با ما
لوگو

فیلم آموزشی حقوق اسناد تجاری

این فیلم مربوط به ضبط دوره مجازی حقوق اسناد تجاری(چک) برگزار شده در تاریخ 26 آذر 1400 است.

قیمت دوره 800,000تومان

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ انتشار 1400/09/26
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورت
فیلم آموزشی حقوق اسناد تجاری

فیلم آموزشی حقوق اسناد تجاری با دادبانان


سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
ارائه سیر تحولات چک در قوانین و مقررات (کاربردی در تفسیر مقررات جاری حاکم بر چک) چک در قرارداد و روابط قراردادی
 • فیلم جلسه اول
 • فایل جلسه اول
2
واکاوی فرایند چک در بانک محال علیه
 • فیلم جلسه دوم
 • فایل جلسه دوم
3
مسئولیت های ناشی از چک در دعاوی حقوقی
 • فیلم جلسه سوم
 • فایل جلسه سوم
4
نکات حرفه ای کاربردی صدور و دریافت چک (از منظر صادرکننده و دریافت کننده)
 • فیلم جلسه چهارم
 • فایل جلسه چهارم
 • فایل جلسه چهارم
5
نکات عملی چک تضمین
 • فیلم جلسه پنجم
 • فایل جلسه پنجم
 • فایل جلسه پنجم
 • فایل جلسه پنجم
 • فایل جلسه پنجم
 • فایل جلسه پنجم
 • فایل جلسه پنجم
 • فایل جلسه پنجم
 • فیلم جلسه ششم
 • فایل جلسه ششم
 • فیلم جلسه هفتم
 • فایل جلسه هفتم

اساتید دوره

استاد

استاد هادی خسروسرشکی (خسروی)

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدیر دپارتمان وکالت دعاوی دادبانان
  • مدرس حقوق کسب و کار

نظرات