دادبانان
خانه
دوره‌های آموزشی
فایل‌های آموزشی
انتشارات
خدمات حقوقی
فایل‌های کاربردی
درباره ما
تماس با ما
لوگو

فیلم آموزشی حقوق شرکت‌های تجاری

این فیلم مربوط به ضبط دوره مجازی حقوق شرکت‌های تجاری برگزار شده از تاریخ 6 آبان 1400 است.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ انتشار 1400/08/06
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتافلاین
فیلم آموزشی حقوق شرکت های تجاری

فیلم آموزشی حقوق شرکت‌های تجاری با دادبانان


سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
پیش درآمد
 • فیلم جلسه اول
 • فایل جلسه اول
 • فایل جلسه اول
 • فایل جلسه اول
2
فصل اول: تشکیل شرکت
 • فیلم جلسه دوم
 • فایل جلسه دوم
3
فصل دوم: رکن تصمیم گیری در شرکتهای تجاری
 • فیلم جلسه سوم
 • فایل جلسه سوم
 • فایل جلسه سوم
 • فایل جلسه سوم
4
فصل سوم: رکن مدیریت و بازرسی شرکتهای تجاری
 • فیلم جلسه چهارم
 • فایل جلسه چهارم
 • فایل جلسه چهارم
5
فصل چهارم: سرمایه و حسابهای شرکتهای تجاری
 • فیلم جلسه پنجم
 • فایل جلسه پنجم
6
فصل پنجم: پایان حیات شرکتهای تجاری
 • فیلم جلسه ششم
 • فایل جلسه ششم
 • فایل جلسه ششم
7
فصل ششم: مهارت های تنظیم اساسنامه شرکت
 • فیلم جلسه هفتم
 • فایل جلسه هفتم
 • فیلم جلسه هشتم
 • فایل جلسه هشتم
 • فایل جلسه هشتم

اساتید دوره

استاد

دکتر جواد معتمدی

  • مدرس حقوق شرکت‌ها
  • مشاور حقوقی شرکتهای تجاری
  • مجری و کارشناس تلویزیون

نظرات