دادبانان
خانه
ثبت‌نام دوره‌ها
آموزش رایگان
فایل‌های کاربردی
خدمات حقوقی
انتشارات
ارتباط با ما

کارگاه مجازی حقوق ثبت املاک(پنجمین کارگاه وکیل حرفه‌ای در دعاوی ملکی)

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1401/11/05 تا 1401/11/26
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکاز آموزشگاه دادبانان دانا
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
کارگاه مجازی حقوق ثبت املاک

کارگاه مجازی حقوق ثبت املاک(پنجمین کارگاه وکیل حرفه‌ای در دعاوی ملکی) با دادبانان

زمان برگزاری کارگاه مجازی حقوق ثبت املاک: روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰

زمان شروع : ۵ بهمن ۱۴۰۱

زمان پایان : ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

مدت دوره : ۲۰ ساعت


مدرس کارگاه مجازی حقوق ثبت املاک:

دکتر سیدعلی خراسانی

 • مدرس آئین دادرسی مدنی و تجاری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • مؤلف کتاب «بایسته‏‌های حقوق ثبت املاک در نظام حقوقی ایران با نگاه کاربردی به قوانین و مقررات» انتشارات دادبانان دانا
توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه اول
 • کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه اول
 • حقوق ثبت املاک جلسه اول
2
کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه دوم
 • کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه دوم
 • حقوق ثبت املاک جلسه دوم
 • نقشه نواحی ثبتی تهران
 • newspaperb_186760
 • اظهارنامه ثبتی 02
 • اظهارنامه ثبتی
 • آگهی تحدید حدود اختصاصی
 • آگهی تحدید حدود
 • آگهی ماده 9 ادامه و ماده 10
 • آگهی ماده 9 قانون ثبت 01
 • صورتمجلس تحدید حدود
 • نمونه آگهی تحدید حدود اختصاصی
 • نمونه آگهی مقدماتی
 • نمونه آگهی نوبتی
 • سند مالکیت تک برگی 01
3
کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه سوم
 • کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه سوم
 • حقوق ثبت املاک جلسه سوم
 • نقشه نواحی ثبتی تهران
4
کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه چهارم
 • کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه چهارم
 • حقوق ثبت املاک جلسه چهارم
5
کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه پنجم
 • کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه پنجم
 • حقوق ثبت املاک جلسه پنجم
6
کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه ششم
 • کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه ششم
 • حقوق ثبت املاک جلسه ششم
 • HelpAbstract_2
7
کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه هفتم
 • کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه هفتم
 • حقوق ثبت املاک جلسه هفتم
8
کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه هشتم
 • کارگاه حقوق ثبت املاک - جلسه هشتم
 • حقوق ثبت املاک جلسه هشتم
 • جابجایی قطعات تفکیکی
 • تداخل
 • تعارض جزئی
 • تعارض کلی
 • تجاوز ملکی 1 و 2
 • تجاوز ملکی3
9
نظرسنجی کارگاه حقوق مالیاتی(نظرسنجی برای ارزیابی دانشپذیران از دوره است)
 • لینک نظرسنجی

اساتید دوره

استاد

دکتر علی خراسانی

  • مدرس دادخواست‌ نویسی و لایحه نویسی
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدرس آئین دادرسی مدنی و تجاری


  مؤلف کتب حقوقی: بایسته های حقوق ثبت املاک

نظرات