دوره مجازی حقوق شرکت های تجاری(یازدهمین کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقی)

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1402/04/22 تا 1402/06/16
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکپایان دوره
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
دوره مجازی حقوقی شرکت های تجاری دادبانان

دوره مجازی حقوق شرکت های تجاری(یازدهمین کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقی) با دادبانان

زمان برگزاری دوره مجازی حقوق شرکت های تجاری: روزهای پنجشنبه از ساعت 13:30 الی 16:30

زمان شروع : 22 تیر 1402

زمان پایان : 16 شهریور 1402

مدت دوره : 2۰ ساعت


سرفصل های دوره حقوق شرکتهای تجاری (دادبانان)


پیش درآمد:

۱. قوانین و مقررات حاکم

۲. منطق حقوق شرکتهای تجاری


فصل اول: تشکیل شرکت

۱. زمان و قالب مناسب برای تشکیل شرکت

۲‌. قواعد تشکیل و ثبت شرکت

۳. آثار شخصیت حقوقی شرکت

۴. آشنایی با سامانه ثبت شرکتها و فرآیند ثبت


فصل دوم: رکن تصمیم گیری در شرکتهای تجاری

۱. مجامع عمومی شرکت سهامی

۲. تصمیم گیری در شرکت بامسئولیت محدود

۳. ثبت صورتجلسات مجامع


فصل سوم: رکن مدیریت و بازرسی شرکتهای تجاری

 ۱. هیأت مدیره شرکت سهامی

۲. مدیر عامل

۳. مدیریت در شرکت بامسئولیت محدود

۴. بازرسی در شرکت های تجاری


فصل چهارم: سرمایه و حسابهای شرکتهای تجاری

۱. اوراق بهادار شرکت

۲. حسابهای شرکت

۳. افزایش و کاهش سرمایه

۴. ثبت افزایش سرمایه

۵. مالیات در شرکتها


فصل پنجم: پایان حیات شرکتهای تجاری

۱. اسباب و تشریفات انحلال شرکت سهامی

۲. تصفیه شرکت سهامی

۳. انحلال و تصفیه شرکت بامسئولیت محدود

۴. ثبت انحلال شرکت


فصل ششم: مهارت های تنظیم اساسنامه شرکت


مدرس دوره مجازی حقوق شرکت‌ های تجاری:

دکتر جواد معتمدی

• متخصص و مدرس کارگاه‌‌های حقوق شرکت‌‌های تجاری

• مدرس حقوق تجارت دانشگاه شهید بهشتی

• مؤلف کتب «درسنامه جامع حقوق تجارت»، «روش تفسیر در حقوق تجارت»

• مشاور حقوقی شرکت‌‌های تجاری


استاد حسین خواجه محمودآباد

 • سابقه ۱۴ سال فعالیت در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر
 • مدیر حقوقی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان (VC بورسی)
 • مشاور حقوقی استارت آپ هایی مانند طاقچه، مایکت، با سلام، بازی هشت خان، همراه لوتوس،
 • مدیر حقوقی شرکت تدبیرگران امین سرمایه (VC خصوصی)
 • متخصص و مدرس ثبت شرکت ها
 • کارشناس ارشد حقوق


ظرفیت ثبت نام محدود است.


تلفن پشتیبانی:

📲09104502525

⁦☎️⁩02122585550


توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
حقوق شرکت های تجاری - جلسه اول
 • حقوق شرکت های تجاری - جلسه اول
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • حقوق شرکت‌های تجاری - دکتر جواد معتمدی - جلسه اول
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • آموزش عملی تاسیس - تابستان 1402
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • حقوق کاربردی شرکت‌های تجاری - جزوه جلسه اول
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
2
حقوق شرکت های تجاری - جلسه دوم
 • حقوق شرکت های تجاری - جلسه دوم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • آموزش عملی تاسیس - تابستان ۱۴۰2
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • companies 11-1
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • companies 11-2
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • کارایی قاعده اکثریت در شرکت سهامی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • حقوق کاربردی شرکت‌های تجاری - جزوه جلسه دوم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
3
حقوق شرکت های تجاری - جلسه سوم
 • حقوق شرکت های تجاری - جلسه سوم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • آموزش عملی ثبت شرکت ها تابستان ۱۴۰۲ دادبانان
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • رای شعبه دادگاه حقوقی تهران
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • جلسه سوم- 12 مرداد- دکتر معتمدی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • حقوق کاربردی شرکت‌های تجاری - جزوه جلسه سوم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
4
حقوق شرکت های تجاری - جلسه چهارم
 • حقوق شرکت های تجاری - جلسه چهارم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • جلسه سوم- 12 مرداد- دکتر معتمدی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
5
حقوق شرکت های تجاری - جلسه پنجم
 • حقوق شرکت های تجاری - جلسه پنجم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • جلسه سوم- 25 مرداد
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
6
حقوق شرکت های تجاری - جلسه ششم
 • حقوق شرکت های تجاری - جلسه ششم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • آموزش عملی تغییرات - تابستان ۱۴۰۲
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • سامانه جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
7
حقوق شرکت های تجاری - جلسه هفتم
 • حقوق شرکت های تجاری - جلسه هفتم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • companies 11-5
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • companies 11-6
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
8
حقوق شرکت های تجاری - جلسه هشتم
 • حقوق شرکت های تجاری - جلسه هشتم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • companies 11-5
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • companies 11-6
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
9
نظرسنجی دوره مجازی حقوق شرکت های تجاری
 • لینک نظرسنجی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.

اساتید دوره

استاد

دکتر جواد معتمدی

استاد

استاد حسین خواجه محمود

  • سابقه ۱۴ سال فعالیت در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر
  • مدیر حقوقی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان (VC بورسی)
  • مشاور حقوقی استارت آپ هایی مانند طاقچه، مایکت، با سلام، بازی هشت خان، همراه لوتوس،
  • مدیر حقوقی شرکت تدبیرگران امین سرمایه (VC خصوصی)
  • متخصص و مدرس ثبت شرکت ها
  • کارشناس ارشد حقوق
  • مولف کتاب ثبت شرکت ها در رویه عملی

ویدئو دوره

background
نمونه ویدئو آموزشی دوره

نظرات

 • profile
  جواد حسین آبادی

  باسلام خدمت شما استاد بزرگوار با تشکر فراوان بابت این کار خوبی که در خصوص این جلسات گذاشته ای تشکر کردم

 • profile
  ادمین دادبانان

  سپاس از همراهی شما 🌹

 • profile
  فاطمه زرچقایی

  درود و عرض ادب این دوره مجدد در ترم پاییز برگزار می گردد ؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  سلام، بله و لینک دوره‌ی شرکت‌ها در ترم 12 خدمت شما 🌹 https://dadbanan.com/course/385

 • profile
  کاربر ناشناس

  سلام وقت بخیر با خرید این دوره مدرک هم ارايه می گردد ؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  سلام، باتوجه به اینکه ترم جاری (نیم‌سال اول 1402) همچنان تمام نشده، امکان دریافت مدرک این کارگاه وجود دارد.

دوره ها و بسته های پیشنهادی