ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها(دومین کارگاه مجازی تخصصی پرورش مشاور حقوقی استارتاپ‌‌ها)

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1402/05/08 تا 1402/06/07
مدت دوره
مدت دوره30 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکپایان دوره
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارت آپ‌ها

ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها(دومین کارگاه مجازی تخصصی پرورش مشاور حقوقی استارتاپ‌‌ها) با دادبانان

زمان برگزاری ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها: روزهای یکشنبه، سه شنبه از ساعت 17 الی 20

زمان شروع : 8 مرداد 1402

زمان پایان : 7 شهریور 1402

مدت دوره : 3۰ ساعت

تعداد جلسات: 10 جلسهمدرسین دوره مجازی ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها:


 • دکتر جواد معتمدی

- متخصص و مدرس کارگاه‌‌های حقوق شرکت‌‌های تجاری

- مدرس حقوق تجارت دانشگاه شهید بهشتی

- مؤلف کتب «درسنامه جامع حقوق تجارت»، «روش تفسیر در حقوق تجارت»

- مشاور حقوقی شرکت‌‌های تجاری

- مجری و کارشناس تلویزیون


 • استاد حسین خواجه محمود

- مدیرعامل ثبت یار

- متخصص و مدرس ثبت شرکت ها

- کارشناس ارشد حقوق


 • دکتر حسام کدیور

- وکیل پایه یک دادگستری

- مدیرعامل موسسه پارلا


 • محمد میلانی

مدیر سابق صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان (از سال 96 تا 1401)

هم بنیان‌گذار خانه نوآوری

هم بنیان‎گذار 2 استارتاپسرفصل کارگاه ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها:

 • قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر SHA
 • قرارداد هم بنیان گذاران Cofounder agreement
 • ارزش گذاری استارتاپ ها
 • قرارداد وام قابل تبدیل به سهام convertible note
 • قرارداد اعطای سهام تشویقی به کارکنان کلیدی ESOP


با ارائه گواهی پایان دوره

ظرفیت ثبت نام محدود است.


تلفن پشتیبانی:

📲09104502525

⁦☎️⁩02122585550


توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه اول
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه اول
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پاور جلسه اول قرارداد سرمایه گذاری
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
2
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه دوم
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه دوم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پاور جلسه ۲ - قرارداد سرمایه_گذاری - 020510
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • لزوم اخذ مجوز صندوق سرمایه گذاری جسورانه
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • co founder agreement
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
3
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه سوم
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه سوم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پاور جلسه ۳ - قرارداد سرمایه گذاری
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
4
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه چهارم
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه چهارم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پاور جلسه ۴ - قرارداد سرمایه گذاری
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
5
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه پنجم
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه پنجم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پاور جلسه ۵ - قرارداد سرمایه‌گذاری
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
6
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه ششم
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه ششم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پاور جلسه ۶ - قرارداد سرمایه گذاری - 020524
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • Venture-deals 5th
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • اساسنامه - امتیاز سهام ممتاز
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • NDA
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • NVCA-Model-Term-Sheet-1
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • USA-based-on-NVCA-Model-Docs
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
7
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه هفتم
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه هفتم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • Startup Valuation-MMilani-2023
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • Startup Financial Projection and Valuation Temp-2
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
8
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه هشتم
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه هشتم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ParLaw-Dadbanan Presentation_230822_134731
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
9
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه نهم
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه نهم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ParLaw-Dadbanan Convertible
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
10
ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه دهم
 • ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها - جلسه دهم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ParLaw-Dadbanan Convertible
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ParLaw-Dadbanan ESOP
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
11
نظرسنجی دوره ابعاد حقوقی و مالی قراردادهای سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها
 • لینک نظرسنجی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.

اساتید دوره

استاد

دکتر جواد معتمدی

استاد

استاد حسین خواجه محمود

  • سابقه ۱۴ سال فعالیت در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر
  • مدیر حقوقی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان (VC بورسی)
  • مشاور حقوقی استارت آپ هایی مانند طاقچه، مایکت، با سلام، بازی هشت خان، همراه لوتوس،
  • مدیر حقوقی شرکت تدبیرگران امین سرمایه (VC خصوصی)
  • متخصص و مدرس ثبت شرکت ها
  • کارشناس ارشد حقوق
  • مولف کتاب ثبت شرکت ها در رویه عملی
استاد

دکتر حسام کدیور

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدیرعامل موسسه حقوقی پارلا
  • مدرس و متخصص قراردادهای وام قابل تبدیل به سهام
  • مدرس و متخصص قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
استاد

امیر محمدی

 • مدیر دپارتمان قراردادهای پارلا

  مدرس و متخصص قراردادهای ایساپ (ESOP)

استاد

محمد میلانی

 • مدیر سابق صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان (از سال 96 تا 1401)

  هم بنیان‌گذار خانه نوآوری

  هم بنیان‎گذار 2 استارتاپ

نظرات

  دوره ها و بسته های پیشنهادی