دوره مجازی حقوقی اسناد تجاری(چک) (دوازدهمین کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقی)

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1402/08/04 تا 1402/09/16
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکپایان دوره
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
دوره مجازی حقوقی اسناد تجاری(چک)

دوره مجازی حقوقی اسناد تجاری(چک) (دوازدهمین کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقی) با دادبانان

زمان برگزاری دوره مجازی حقوقی اسناد تجاری:

 • روزهای پنجشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
 • زمان شروع : 4 آبان 1402
 • زمان پایان : 16 آذر 1402
 • مدت دوره : 2۰ ساعت


سرفصل دوره اسناد تجاری از دوره پرورش مشاور حقوقی


فصل اول:تاریخچه قانون گذاری چک در ایران

فصل دوم:منابع مطالعاتی چک

-تببین چک در قوانین و مقررات جاری و سیر تحولات آن

فصل سوم:تبیین و بررسی انواع چک

مبحث اول:چک عادی

مبحث دوم:چک بانکی (تضمین شده)

مبحث سوم:چک الکترونیک

مبحث چهارم:چک موردی

فصل چهارم:علل برگشت چک در بانک ها و تاثیر آن در حقوق دارنده

مبحث اول:عدم کفایت موجودی

مبحث دوم:کسری موجودی

مبحث سوم:وجود مغایرت در مفاد چک

مبحث چهارم:برگشت چک طبق ماده 14 قانون صدور چک

مبحث پنجم:قلم خوردگی

مبحث ششم:سایر علل برگشت خوردن چک

فصل پنجم:نکات مربوط به چک تضمین

مبحث اول:چک تضمین وسیله ای برای جبران خسارت

مبحث دوم:چک تضمین در مقام وجه التزام قراردادی

مبحث سوم:چک تضمین به عنوان حداقل خسارت مفروض

مبحث چهارم:چک تضمین به عنوان سقف خسارت قابل مطالبه

مبحث پنجم:موضوع چک تضمین (بابت پرداخت اصل مبلغ یا بابت پرداخت وجه التزام)

مبحث ششم:سایر نکات و ملاحضات چک های تضمین

مبحث هفتم:محدودیت های قانونی در صدور چک تضمین

فصل ششم:صدور چک به نمایندگی

فصل هفتم: مروز زمان

مبحث اول :مرور زمان در نظام حقوقی ایران

مبحث دوم: نکات مرور زمان در چک

فصل هشتم: مسئولیت خسارت تاخیر تادیه در چک

مبحث اول:خسارت تاخییر تادیه در نظام حقوقی ایران

مبحث دوم: مستندات قانونی خسارت تاخیر تادیه در چک

فصل نهم:نکات حرفه ای و مقایسه وصول چک از طریق اجرائیه مستقیم دادگاه و اجرای ثبتی از منظر مقررات حاکم و رویه عملی

مبحث اول:مفهوم و تبیین دو روش وصول چک

مبحث دوم:متقاضی صدور اجرائیه

مبحث سوم:وکالت در تقاضای صدور اجرائیه

مبحث چهارم:تاثیر علت صدور گواهی عدم پرداخت

مبحث پنجم:گستره چک های مشمول صدور اجرائیه

مبحث ششم:مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه

مبحث هفتم:مرجع صدور اجرائیه و اجرا

مبحث هشتم:صلاحیت محلی مرجع صدور اجرائیه

مبحث نهم:محکوم علیهم یا متعهدین اجرائیه صادره

مبحث دهم:بررسی خواسته ها در صدور اجرائیه

مبحث یازدهم:نتایج صدور اجرائیه و عدم پرداخت از سوی متعهد

مبحث دوازدهم:بررسی فرایند اجرایی از زمان صدور اجرائیه در رویه عملی

مبحث سیزدهم:نحوه اعتراض به اجرائیه صادره و نحوه عملی اخذ توقف جریان عملیات اجرایی


مدرس دوره مجازی حقوقی اسناد تجاری(چک):

هادی خسروسرشکی (خسروی)

• مدیر دپارتمان وکالت دعاوی مؤسسه‌‌ حقوقی دادبانان

• متخصص و مدرس کارگاه‌‌های حقوق اسناد تجاری

• مدرس حقوق کسب و کار

• وکیل پایه یک دادگستری


تلفن پشتیبانی:

📲09104502525

⁦☎️⁩02122585550


توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه اول
 • حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه اول
 • پاورپوینت اسناد تجاری- پاییز 1402
 • مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده مرتبط با چک
 • دستورالعمل چک های تضمین شده آذر 1397
 • بخشنامه گواهی عدم ثبت در سامانه
 • نظریه مشورتی سند مدنی تلقی شدن چک ثبت نشده
 • نظریه مشورتی آثار عدم ثبت چک در سامانه
 • نظریه مشورتی الزام به ثبت چک در سامانه
 • نظریه مشورتی شمول ماده 23 چکهای غیرصیادی قبل از 97
2
حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه دوم
 • حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه دوم
 • پاورپوینت چک تا پایان جلسه دوم
 • دستورالعمل حساب جاری 91
 • دستورالعمل حساب جاری خرداد 97
 • رای شماره 55 دیوان عدالت ابطال بند 6 ماده 18 و 28
 • گواهی عدم پرداخت کسری و ماده 14
 • رای دیوان عدالت اداری برای چک تضمین
3
حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه سوم
 • حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه سوم
 • پاورپوینت اسناد تجاری- جلسه سوم- پاییز 1402
 • قرارداد چک تضمین به عنوان سقف خسارت
 • کیس حاج فرزین
 • ماده 34 قانون وکالت
 • نظریه مشورتی خیانت در امانت بودن چک تضمین
 • نمونه گواهی عدم پرداخت قسمتی از وجه
4
حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه چهارم
 • حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه چهارم
 • پاورپوینت اسناد تجاری- جلسه چهارم- پاییز 1402
5
حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه پنجم
 • حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه پنجم
 • پاورپوینت اسناد تجاری- جلسه پنجم- پاییز 1402
 • کیس مرور زمان
 • نظریه مشورتی تعلق خسارت تاخیر از سررسید چک مرور زمان شده
 • نظریه مشورتی محاسبه خسارت تاخیر در چک از سررسید حتی در فرض مرور زمان
 • متن مقررات
 • رای وحدت رویه 90 سال 1353 در مورد تعلق خسارت به ارز خارجی
 • دادنامه خسارت تاخیر در مورد دین غیرمعین و کارشناسی شده
 • نظریه مشورتی محاسبه خسارت تاخیر به صورت سالیانه یا ماهیانه
 • بخشنامه معاون قضایی دادگستری در خصوص ماهیانه ببودن خسارت
 • رای وحدت رویه 824 تاثیر اعسار در خسارت چک
 • نظریه مشورتی 334 سال 1401
 • نظریه مشورتی دیرکرد در اقامه دعوای چک
 • لایحه تقاضای اعمال ماده 515
 • نظریه مشورتی خسارت تاخیر در چک تضمین
 • نظریه مشورتی تعلق خسارت تاخیر بعد از صدور حکم قطعی و خواسته مقوم شده
 • نظریه مشورتی تعلقه خسارت تاخیر به خسارت بعد از صدور حکم
 • دادنامه شعبه 37
 • رای وحدت رویه هیات عمومی
6
حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه ششم
 • حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه ششم
 • پاورپوینت اسناد تجاری- جلسه پنجم- پاییز 1402
 • دادنامه انتقال چک به ثالث بعد از برگشت
 • دادنامه انتقال چک و عدم صدور اجراییه ماده 23
 • دادنامه شعبه 9
 • رای وحدت رویه 688
 • کنوانسیون ژنو 1391 در مورد چک
 • کنوانسیون ژنو 1930 در مورد سفته و برات
 • نظریه مشورتی انتقال چک بعد از برگشت
7
حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه هفتم
 • حقوق اسناد تجاری (چک) - جلسه هفتم
 • نمونه تقاضای صدور اجراییه مستقیم
 • پاورپونت تا جلسه آخر چک
 • دادنامه شعبه 9
 • درخواست عدول و ابطال اجراییه مستقیم
 • رای وحدت رویه 688
 • مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده مرتبط با چک
 • نظریه مشورتی عدم صلاحیت شورا در اجراییه مستقیم
 • دادنامه انتقال چک به ثالث بعد از برگشت
8
نظرسنجی دوره مجازی حقوقی اسناد تجاری(چک)(ویژه دانش‌پذیران دوره)
 • لینک نظرسنجی

اساتید دوره

استاد

هادی خسروسرشکی (خسروی)

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدیر دپارتمان وکالت دعاوی دادبانان
  • مدرس حقوق کسب و کار

نظرات

 • profile
  کاربر ناشناس

  دارنده چک بانکی در صورت مفقودی و عدم همکاری ناقل جهت صدور المثنی چه دعوایی و با چه خواسته ای باید مطرح کرد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  دعوایی با خواسته های :اثبات مفقودی،تقاضای ابطال چک،مطالبه وجه

 • profile
  کاربر ناشناس

  همانطور که محل صدور گواهی عدم پرداخت در کنار محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد صلاحیت محلی ایجاد می کند، آیا گواهی عدم ثبت هم صلاحیت محلی ایجاد می کند؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  اگر چک را قرارداد فرض کنیم و مشمول قانون مدنی باشد،قاعدتا باید صلاحیت محلی ایجاد کند و مشمول وحدت رویه 655 باشد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر چک صیادی ثبت نشده باشد و باظهرنویسی منتقل شود، مطالبه وجه توسط دارنده علیه چه کسی باید صورت بگیرد؟ظهرنویس یا صادر کننده یا هر دو؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  چون چک در ساانه ثبت نشده است، چک یک سند مدنی محسوب می شود و چک به معنای اخص کلمه محسوب نمی شود، بنابراین مسئولیت تضامنی ایجاد نمی کند و دارنده فقط می تواند به منتقل الیه رجوع کند.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر بانک گواهی عدم ثبت صادر نکرد چه باید کرد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  اقدامات زیر میتواند موثر باشد: -تغییر شعبه و درخواست گواهی -تماس با اداره حقوقی بانک مربوطه و پیگیری - تماس با پلیس 110 و تنظیم گزارش

 • profile
  کاربر ناشناس

  آیا برای گواهی عدم حضور گرفتن، همراه داشتن چک تضمین شده الزامی است؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  بله، الزامی است.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر چک در سامانه ثبت نشده باشد و چک دارای ضامن باشد،باید علیه ضامن طرح دعوی کرد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  بهتر است علیه هر دو نفر ضامن و صادر کننده طرح دعوی شود.

 • profile
  ادمین دادبانان

  بهتر است علیه هر دو نفر ضامن و صادر کننده طرح دعوی شود.

 • profile
  کاربر ناشناس

  آیا صدور چک بلامحل در حال حاضر امکان پذیر است؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  در مورد چک های قدیمی غیر صیادی، امکان صدور چک در وجه حامل وجود دارد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  چک صیادی در سامانه ثبت شده است ولی اصل چک هنوز نزد صادر کننده است،کسی که چک به نام او صادر شده است چه اقدامی باید انجام دهد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  چون هنوز ورقه چک تسلیم نشده است چک صادر نشده است بنابراین می توان از طریق قرارداد پایه الزام طرف مقابل به وجه را مطالبه کند.

 • profile
  کاربر ناشناس

  در خصوص ماده 14 اگر بازپرس منع تعقیب صادر نکرده باشد و دعوت به سازش کرده باشد چه باید کرد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  این موضوع از اختیارات بازپرس است و کاری نمی توان کرد، ولی خسارت تاخییر تادیه هم چنان در این فرض باقی است.

 • profile
  کاربر ناشناس

  امنیبوس نیاز به ثبت در سامانه دارد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  خیر،لازم به ذکر است که چک عمومی در رویه بانک ها صادر نمی شود.

 • profile
  کاربر ناشناس

  آیا دادخواست ابطال چک منوط به دادخواست اثبات مفقودی چک است؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  بهتر است اثبات مفقودی چک جز خواسته ها مطرح شود.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر دارنده چک،بدون ثبت در سامانه چک را به ثالث منتقل کند، تکلیف چیست؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  به لحاظ قوانین و مقررات ثالث دارنده چک محسوب نمی شود بلکه بهتر است ثالث بر اساس قرارداد پایه اقدام به مطالبه وجه از دارنده چک کند .

 • profile
  کاربر ناشناس

  چک های ربوی را میتوان اعمال ماده 14 کرد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  بله منعی وجود ندارد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  ایا عدم وصول چک تضمین سو اثر ایجاد می کند؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  بله، سو اثر ایجاد می شود.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر چک تضمین به دلیل دستور عدم پرداخت ماده 14 وصول نشود سو اثر ایجاد می کند؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  چنین چیزی ممکن نیست مگر اینکه بتوان اثبات کرد مصداق خیانت در امانت اتفاق افتاده است.

 • profile
  کاربر ناشناس

  آیا با فوت صادر کننده چک ، چک تبدیل به سند مدنی می شود؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  خیر فوت صادر کننده چک سبب تبدیل چک از سند تجاری به سند مدنی نمی شود .

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر در قراردادی باطل چکی بابت تضمین مبلغ قرارداد داده شده باشد ،وجه چک مربوطه قابل وصول است؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  خیر زیرا در صورت تبعیت شرط از عقد ، با انحلال عقد شرط نیز اصولا بی اثر می شود بنابراین چک قابلیت ابطال دارد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر خریدار بابت ثمن معامله بخواهد چک صیادی به فروشنده بدهد که غیر قابل انتقال باشد راهکار چیست؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  در خصوص چک های صیادی در سامانه هنوز این مسئله پیش بینی نشده است اما می توان در متن چک عبارت غیر قابل انتقال به غیر را ذکر کرد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  آیا مطالبه در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی اطلاق دارد یا نوع خاصی از مطالبه مد نظر بوده است؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  مطالبه در این ماده اطلاق دارد و مصداق و نوع خاصی از مطالبه را مد نظر نداشته است ، در واقع مطالبه طریقیت دارد نه موضوعیت.

 • profile
  کاربر ناشناس

  چکی که روی آن اقدام قضایی صورت گرفته است مشمول مرور زمان می شود؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  اصولا اگر از آخرین اقدام قضایی 5 سال بگذرد و اقدامی صورت نپذیرد چک مشمول مرور زمان می شود.

 • profile
  کاربر ناشناس

  چکی میان تجار صادر شده است و از تاریخ سررسید چک 5 سال گذشته است آیا این چک مشمول مرور زمان می شود؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  بله چک در این حالت مشمول مرور زمان است.

 • profile
  کاربر ناشناس

  مبدا شروع خسارت تاخیر تادیه چک از چه تاریخی است؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  اصولا مبدا خسارت تاخییر تادیه چک بر اساس وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور تاریخ سر رسید چک است.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر از تاریخ چک مدت مدیدی بگذرد و هیچ اقدامی از سوی صادرکننده و دارنده انجام نشود آیا باز هم خسارت تاخییر تادیه از تاریخ سررسید ملاک عمل است؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  در هر کیس با توجه به اوضاع و احوال و نظر قاضی متفاوت است.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر صادرکننده چکی فوت کند برای وصول چک اجرائیه مستقیم بهتر است یا اجرائیه ثبتی؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  اصولا در این موارد اقدام از طریق اجرائیه ثبتی بهتر است.

 • profile
  کاربر ناشناس

  در انتقال چک بعد از صدور اجرائیه چه نکته ای را باید در نظر گرفت؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  باید به این نکته توجه کرد که اگر چک بعد از صدور اجرائیه منتقل شود منتقل الیه امکان پیگیری فرایند اجرایی را ندارد مگر اینکه انتقال در قالب وکالت انجام شده باشد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  همانگونه که انتقال چک بعد از برگشت زدن یک انتقال و سند مدنی محسوب می شود آیا در این موارد خسارت تاخییر تادیه هم به صورت مدنی یعنی از تاریخ مطالبه محاسبه می شود؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  علی القاعده بله به این صورت محاسبه می شود.

 • profile
  کاربر ناشناس

  از تاریخ صدور چکی یکسال گذشته است ولی هنوز برگشت نخورده است اگر برگشت بخورد امکان وصول از طریق اجرائیه مستقیم وجود دارد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  از نظر مقررات قانونی بله ، اما نظرات مخالفی در این زمینه نیز وجود دارد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  امکان صدور اجرائیه مستقیم علیه ضامن و ظهرنویس وجود دارد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  خیر به هیچ عنوان امکان صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس وجود ندارد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر چک صیادی چندین دست گشته باشد بدون اینکه نقل و انتقالات در سامانه ثبت شده باشد دارنده ای که چک در سامانه به نامش منتقل نشده و چک با ظهرنویسی به او منتقل شده است برای وصول چک از چه راهکاری می تواند استفاده کند؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  طرح دعوی و ارائه چک به عنوان یک سند مدنی می تواند در این مورد مد نظر قرار بگیرد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  اگر از چکی شکایت کیفری شود و بخوایم این موضوع را مستند ابطال اجرائیه قرار بدیم باید دادخواست ابطال اجرائیه به دادگاه حقوقی مطرح کنیم ؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  بهتر است اول سعی شود از مراجع کیفری دستور توقف عملیات اجرایی اخذ شود در غیر این صورت می توان در دادگاه حقوقی طرح دعوی کرد و از آن طریق پیگیری لازم را انجام داد.

 • profile
  کاربر ناشناس

  امکان صدور اجرائیه ثبتی علیه ضامن و ظهر نویس وجود دارد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  خیر ،در اجرائیه ثبتی نیز مانند اجرائیه مستقیم ، امکان صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس وجود ندارد.

 • profile
  آرمین معصومی

  درود. خسته نباشید. برای گرفتن مدرک، آزمون از ما گرفته میشه.؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  سلام، خیر مدارک، مدرک حضور در دوره هستند و آزمون ندارند ولی یک آزمون از دروس پکیج جامع پرورش مشاور حقوقی در انتهای هر ترم گرفته میشه که اختیاری است و دانش‌پذیران می‌توانند سطح اطلاعات خود را بسنجند و همچنین نفرات برتر هدیه دریافت کرده و رزومه ایشان برای معرفی به مشاغل مربوط گرفته می‌شود. 🌹

دوره ها و بسته های پیشنهادی