دوره مجازی حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات (نهمین کارگاه وکیل حرفه ای در دعاوی ملکی)

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1402/10/13 تا 1402/11/04
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکپایان دوره
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
دوره مجازی حقوق اراضی ملی

دوره مجازی حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات (نهمین کارگاه وکیل حرفه ای در دعاوی ملکی) با دادبانان

زمان برگزاری دوره مجازی حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات:

روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 18 الی 21

زمان شروع : 13 دی 1402

زمان پایان : 4 بهمن 1402

مدت دوره : 20 ساعت


سرفصل کلاس ایرادات شکلی، موانع رسیدگی ، لایحه نویسی و فن دفاع

بخش اول: هنر دفاع و واکنش برابر دادخواهی

فصل اول:مبانی بحث مفهوم دفاع

مبحث اول:مفهوم دفاع

مبحث دوم:اهمیت دفاع

مبحث سوم:آثار دفاع

مبحث چهارم:دفاع در قالب سکوت

مبحث پنجم:دفاع در قالب دعوی

فصل دوم:گونه های دفاع

مبحث اول: دفاع مکاتبه محوری

مبحث دوم: عناصر لایحه

مبحث سوم: فرایند متمایز تنظیم و تقدیم لایحه

مبحث چهارم: نشانه های لایحه باشکوه

مبحث پنجم: دفاع گفتگو محوری

مبحث ششم: تنظیم دفاع شفاهی

مبحث هفتم: مدیریت زمان

مبحث هشتم: ترکیب دفاع مکتوب و شفاهی

مبحث نهم: ظرفیت سیستم دادرسی ما در پذیرش دو گونه دفاع

فصل سوم:دفاع مبتنی بر ایراد

مبحث اول: سازوکارهای دفاع مبتنی بر ایراد

مبحث دوم: ایراد برابر دادخواست

مبحث سوم: ایراد شکلی برابر دعوا

مبحث چهارم: ایراد ماهوی نسبت به دعوا

مبحث پنجم: تجزیه ایراد و بهره از همه گونه آن

مبحث ششم: ضمانت اجرای ایرادات

فصل چهارم:دفاع مبتنی برموانع

مبحث اول: نمونه های موانع در مسیر دادرسی

مبحث دوم: نقش ناپایدار موانع بر جریان دادرسی

مبحث سوم: آثار متمایز موانع دادرسی با ایرادات وارد بر دادرسی

فصل پنجم:دفاع در پوشش دعوی طاری

مبحث اول: ضرورت بهره از دعوای طاری

مبحث دوم: چگونگی کاربرد دعوای طاری

مبحث سوم: تاثیر و تاثر دعوای اصلی و طاری بر یکدیگر

بخش دوم:نکات لایحه نویسی و هنر دفاع

فصل اول:انواع لایحه و شرح تفضیلی آنها

مبحث اول:لایحه درخواستی

مبحث دوم:لایحه گزارشی

مبحث سوم:لایحه کارشناسی

مبحث چهارم:لایحه تبیینی-دفاعی

مبحث پنجم:لایحه اعتراضی

فصل دوم:دفاع مکتوب در مرحله بدوی

مبحث اول:دفاع به وکالت از خواهان

مبحث دوم:دفاع به وکالت از خوانده

فصل سوم:دفاع مکتوب در مرحله تجدیدنظر

مبحث اول:لایحه تجدیدنظر خواهی

مبحث دوم:لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی


مدرسین دوره مجازی حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات:

 دکتر سیدعلی خراسانی

• مدرس دادخواست‌ نویسی و لایحه نویسی

• وکیل پایه یک دادگستری

• مدرس آئین دادرسی مدنی و تجاری

• مؤلف کتب حقوقی: بایسته های حقوق ثبت املاک در نظام حقوقی ایران


 سرفصل های دوره مجازی حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات:

• آشنایی با قوانین حوزه اراضی

• آشنایی با دعاوی پر کاربرد در حوزه اراضی ملی

• نکات کاربردی اصلاحات ارضی

• نکات کاربردی اراضی موات

• نکات کاربردی موقوفات


ظرفیت ثبت نام محدود است.


تلفن پشتیبانی:

📲09104502525

⁦☎️⁩02122585550

توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه اول
 • حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه اول
 • فایل ارائه حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه اول
2
حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه دوم
 • حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه دوم
 • فایل ارائه حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه دوم
3
حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه سوم
 • حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه سوم
 • فایل ارائه حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه سوم
 • قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
4
حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه چهارم
 • حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه چهارم
 • فایل ارائه حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه چهارم
5
حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه پنجم
 • حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه پنجم
 • فایل ارائه حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه پنجم
6
حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه ششم
 • حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه ششم
 • فایل ارائه حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه ششم
7
حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه هفتم
 • حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه هفتم
 • فایل ارائه حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات - جلسه هفتم
8
نظرسنجی دوره مجازی حقوق اراضی ملی، اصلاحات ارضی و موقوفات(ویژه دانش‌پذیران دوره)
 • لینک نظرسنجی

اساتید دوره

استاد

دکتر علی خراسانی

  • مدرس دادخواست‌ نویسی و لایحه نویسی
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدرس آئین دادرسی مدنی و تجاری


  مؤلف کتب حقوقی: بایسته های حقوق ثبت املاک

نظرات

  دوره ها و بسته های پیشنهادی