دادبانان
خانه
ثبت‌نام دوره‌ها
آموزش رایگان
فایل‌های کاربردی
خدمات حقوقی
انتشارات
ارتباط با ما

کارگاه اصول قراردادنویسی

قیمت دوره 800,000تومان

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ انتشار 1401/10/17
مدت دوره
مدت دوره۲۰ ساعت
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآفلاینکارگاه اصول قراردادنویسی دادبانان

کارگاه اصول قراردادنویسی با دادبانان

این کارگاه از 22 اردیبهشت 1401 تا 9 تیر 1401 به صورت آنلاین برگزار شده است، که فیلم آن به صورت آفلاین در اختیار شما دانش‌پذیران گرامی قرار می‌گیرد.


مدرس: دکتر فرهاد بیات

 • وکیل پایه یک دادگستری
 • مدرس حقوق کسب و کار
 • مؤلف کتاب‌های آنچه مشاور حقوقی باید بداند و شرح جامع قانون مدنی

 

💢سرفصل های دوره اصول و مهارت های قراردادنویسی
🔴 فصل اول: قواعد عمومی و مشترک قراردادها

🔹 گفتار اول : ضوابط کلی در قراردادنویسی

🔹 گفتار دوم: ضوابط کلی در نگارش تعهدات قراردادی

🔹 گفتار سوم: تکنیک ها و فنون نانوشته قراردادنویسی

🔹 گفتار چهارم: بایدها و نبایدها در قراردادنویسی

🔴 فصل دوم: طراحی و انتخاب قالب قراردادی مناسب

🔹 معیارهای انتخاب قالب قراردادی مناسب

🔹 توجه به احکام ویژه و خاص قالب های مختلف قراردادی

🔹 تعارض عنوان با محتوای قالب قرارداد

🔴 فصل سوم: بررسی ماده به ماده قرارداد

🔹گفتار اول: طرفین قرارداد

🔹گفتار دوم: مورد قرارداد

🔹گفتار سوم: مدت قرار قرارداد

🔹گفتار چهارم: مبلغ قرارداد

🔹گفتار پنجم: شیوه پرداخت مبلغ قرارداد

🔹گفتار ششم: تحویل کالا

🔹گفتار هفتم: قوه قاهره یا فورس ماژور

🔹گفتار هشتم: ضمانت اجرا

🔹گفتار نهم: تضامین

🔹گفتار دهم: حل و فصل اختلافات (داوری)

🔹گفتار یازدهم: اقامتگاه و نحوه مکاتبات

🔹گفتار دوازدهم: حقوق دولتی، کسور قانونی و قراردادی

🔹گفتار سیزدهم: سایر شرایط

🔹گفتار چهاردهم: ضمایم و پیوست ها

🔹گفتار پانزدهم: امضای قرارداد

🔴 فصل چهارم: بررسی چک لیست قراردادنویسی


توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
کارگاه اصول قراردادنویسی - جلسه اول: «اصول کلی قراردادنویسی و عناصر پنج‌گانه تعهدنویسی»
 • فیلم جلسه اول کارگاه اصول قراردادنویسی: «اصول کلی قراردادنویسی و عناصر پنج‌گانه تعهدنویسی»
 • اصول قراردادنویسی 1401.2.22
2
کارگاه اصول قراردادنویسی - جلسه دوم: «تکنیک‌های نانوشته‌ی قراردادنویسی و باید و نبایدهای قراردادنویسی»
 • فیلم جلسه دوم کارگاه اصول قراردادنویسی: «تکنیک‌های نانوشته‌ی قراردادنویسی و باید و نبایدهای قراردادنویسی»
 • انتخاب قالب قراردادی-دکتر بیات.ورژن جدید 1401.03.05
3
کارگاه اصول قراردادنویسی - جلسه سوم: «طراحی و انتخاب قالب قراردادی مناسب و بررسی نکات حقوقی راجع به طرفین قرارداد»
 • فیلم جلسه سوم کارگاه اصول قراردادنویسی: «طراحی و انتخاب قالب قراردادی مناسب و بررسی نکات حقوقی راجع به طرفین قرارداد»
 • انتخاب قالب قراردادی-دکتر بیات.ورژن جدید 1401.03.05
 • کارگاه_ماده_به_ماده_قراردادنویسی_1401.03.12
4
کارگاه اصول قراردادنویسی - جلسه چهارم: «بررسی نکات حقوقی راجع به موضوع، مدت، مبلغ قرارداد، شیوه‌ی پرداخت و تحویل مبیع»
 • فیلم جلسه چهارم کارگاه اصول قراردادنویسی: «بررسی نکات حقوقی راجع به موضوع، مدت، مبلغ قرارداد، شیوه‌ی پرداخت و تحویل مبیع»
 • کارگاه ماده به ماده قراردادنویسی ماده 2 تا 5
5
کارگاه اصول قراردادنویسی - جلسه پنجم: «بررسی نکات حقوقی راجع به قوه قاهره و ضمانت اجرا»
 • فیلم جلسه پنجم کارگاه اصول قراردادنویسی: «بررسی نکات حقوقی راجع به قوه قاهره، ضمانت اجرا»
 • کارگاه ماده به ماده قراردادنویسی مواد7 8 9 مورخ 1401.03.23
6
کارگاه اصول قراردادنویسی - جلسه ششم: «بررسی نکات تضامین، حل و فصل اختلاف (داوری)، اقامتگاه، مکاتبات، حقوق دولتی و کسور قانونی، قراردادی و سایر شرایط قرارداد»
 • فیلم جلسه ششم کارگاه اصول قراردادنویسی: «بررسی نکات تضامین، حل و فصل اختلاف (داوری)، اقامتگاه، مکاتبات، حقوق دولتی و کسور قانونی، قراردادی و سایر شرایط قرارداد»
 • کارگاه ماده به ماده قرارداد نویسی ماده 10 تا 15
7
کارگاه اصول قراردادنویسی - جلسه هفتم: «ضمایم و پیوست‌ها، امضای قرارداد و چک‌لیست قراردادنویسی»
 • فیلم جلسه هفتم کارگاه اصول قراردادنویسی: «ضمایم و پیوست‌ها، امضای قرارداد و چک‌لیست قراردادنویسی»
 • کارگاه ماده به ماده قرارداد نویسی ماده 10 تا 15
 • چک لیست انعقاد قرارداد دکتر بیات 4.10.1398
 • نمونه قرارداد آموزشی خرید

اساتید دوره

استاد

دکتر فرهاد بیات

ویدئو دوره

background
نمونه ویدئو آموزشی دوره

نظرات