دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی (نهمین کارگاه وکیل حرفه ای در دعاوی ملکی)

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1402/09/06 تا 1402/11/09
مدت دوره
مدت دوره30 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکپایان دوره
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی

دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی (نهمین کارگاه وکیل حرفه ای در دعاوی ملکی) با دادبانان

زمان برگزاری دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی:

روزهای دوشنبه از ساعت 18 الی 21

 زمان شروع : 6 آذر 1402

 زمان پایان : 9 بهمن 1402

 مدت دوره : 30 ساعت


سرفصل دوره دعاوی پرکاربرد ملکی

فصل اول : اهمیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

مبحث اول : شیوه دعوی الزام به تنظیم سند و شقوق آن

مبحث دوم : نکات تکنیکی حاکم بر فروض مختلف دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

مبحث سوم : امکان بیان قواعد عمومی دعاوی ملکی

مبحث چهارم : اختلاف در رویه قضایی و اهمیت اشراف بر آن

فصل دوم : الزامات قبل از طرح دعوی

مبحث اول: طرح بحث ، فقدان اطلاعات کافی برای طرح دعوی

مبحث دوم : برآیند عدم اشراف اطلاعاتی ، بررسی آماری صدور قرار

مبحث سوم : تاثیر گذاری اطلاعات صحیح در سرنوشت دعوی

مبحث چهارم : فقر منابع مکتوب کاربردی جهت ارائه راهکار

مبحث پنجم : عدم افشای تکنیک های مربوط به طرح دعوی و تخصصی بودن موضوع

مبحث ششم : تحلیل اقصادی فرایند حمع آوری اطلاعات و تاثیر آن در جذب پرونده

مبحث هفتم : اهمیت ویژه تحقیقات میدانی و اشراف اطلاعاتی در پرونده های ملکی

فصل سوم : روش های جمع آوری اطلاعات ناظر به مالک رسمی ملک

مبحث اول : اهمیت شناسایی مالک رسمی

مبحث دوم : روش های روتین شناسایی مالک رسمی

مبحث سوم : روش های ویژه شناسایی مالک رسمی

فصل چهارم : شناسایی مالک در مصادیق پیچیده

مبحث اول : فوت مالک

مبحث دوم : مالک ملک استیجاری در دعاوی ناظر بر ق.ر.م.م سال 1356

مبحث سوم : خرید ملک از سازنده در قرارداد های مشارکت در ساخت

مبحث چهارم : سلسله ایادی در املاک

مبحث پنجم : معاملات وکالتی

مبحث ششم : معاملات مشمول مرور زمان

مبحث هفتم : معاملات به قصد فرار از دین

فصل پنجم : تعیین استراتژی پس از شناسایی مالک

مبحث اول : خرید مستقیم ملک از مالک رسمی

مبحث دوم : خرید مع الواسطه ملک از مالک رسمی

مبحث سوم : خرید ملک از غیر مالک

فصل ششم : معاملات ملک با ارز خارجی

مبحث اول : دلایل موافق با صحت معامله

مبحث دوم : دلایل عدم صحت معامله

فصل هفتم : معاملات ملکی به رمز ارزها

مبحث اول : ماهیت رمز ارز

مبحث دوم : بررسی صحت یا عدم صحت معامله با رمز ارز

مبحث سوم : بررسی آرای دیوان عدالت اداری

فصل هشتم : گواهی حضور/عدم حضور صادره از دفتر خانه اسناد رسمی و نکات عملی آن

مبحث اول : مفهوم گواهی عدم حضور

مبحث دوم : مرجع صدور

مبحث سوم : مزایای صدور

مبحث چهارم : شرایط صدور

مبحث پنجم : تکلیف سر دفتر به صدور یا عدم صدور گواهی حضور /عدم حضور

فصل نهم: دعوی خلع ید

مبحث اول : کلیات دعوی خلع ید

مبحث دوم : خلع ید ملک مشاع و مفروز

مبحث سوم : ادله اثبات دعوی خلع ید

فصل دهم : بررسی لایحه قانونی مربوط به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک

مبحث اول : شرایط اعمال قانون

مبحث دوم : معیار های تعیین اراضی مورد تجاوز

فصل یازدهم :دعاوی ثلاث،(ممانعت از حق و مزاحمت و رفع تصرف عدوانی)

فصل دوازدهم : بازداشت و رفع بازداشت از ملک ؛دعاویی و نکات و شیوه های عملی

مبحث اول : بازداشت ملک

مبحث دوم : انواع بازداشت از حیث مرجع بازداشت کننده

مبحث سوم : رفع بازداشت از ملک بازداشت شده در دادگاه

مبحث چهارم : نکات وکالتی برای پیروزی در دعاوی اعتراض ثالث اجرایی

مبحث پنجم: نکات عملی اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

مبحث ششم: رفع بازداشت از ملک بازداشت شده در اجرای ثبت

مبحث هفتم: بازداشت انجام شده در سازمان تامین اجتماعی

مبحث هشتم : بازداشت انجام شده در سازمان امور مالیاتی

مبحث نهم: رفع توقیف از مال غیرمنقول در مراجع کیفری

مبحث دهم: ادعای ثالث بر مال غیر منقول در مباحث حقوق خانواده

فصل سیزدهم : دعاوی مرتبط با رهن و وثیقه

مبحث اول : تاخیر تاریخ تنظیم مبایعنامه بر رهن

مبحث دوم :تقدم تاریخ تنظیم مبایعنامه بر رهن


مدرسین دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی:

 استاد وحید فقیهی محمدی

• وکیل پایه یک دادگستری

• مدرس دانشگاه

• مدرس دعاوی تخصصی ملکی

• کاندیدای دکترای حقوق


 هادی خسروسرشکی (خسروی)

• مدیر دپارتمان وکالت دعاوی مؤسسه‌‌ حقوقی دادبانان

• مدرس دعاوی تخصصی ملکی

• وکیل پایه یک دادگستری


ظرفیت ثبت نام محدود است.


تلفن پشتیبانی:

📲09104502525

⁦☎️⁩02122585550

توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه اول
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه اول
 • دعاوی ملکی- 14020906
2
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دوم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دوم
 • دعاوی ملکی- 14020913
 • بخشی از رای کارآفرینان
 • نظریه مشورتی شماره 7_1401_399 مورخ 1401_08_24 _
3
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه سوم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه سوم
 • دعاوی ملکی- 14020920
 • 1- رای وحدت رویه 733
 • 2- رای وحدت رویه 811
 • 3- تاثیر رای 811 بر آرای قطعی
 • 4- توسعه رای 811 بر سایر موارد بطلان
 • 5- توسعه رای بر موارد بطلان حجر و موجود نبودن مبیع
 • 6- توسعه رای بر پارکینگ
 • 7- توسعه رای بر سایر علل انحلال قرارداد
 • 8- نحوه تعیین غرامات و توجه به نسبت ثمن پرداختی
 • 9- تصویر مبایعه نامه و تعیین وجه التزام
 • 10- تاثیر تعیین وجه التزام
 • 11- مستحق للغیر درآمدن جزئی از مبیع
4
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه چهارم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه چهارم
 • دعاوی ملکی- 14020927
 • 1- رای واحدت رویه 794
 • 2- نامه بانک مرکزی
 • 3- رای شعبه 25 دیوان
 • 4- دستورالعمل اجرایی تعیین ارز مجاز
 • 5- رای وحدت رویه 774
 • 6- تصویب نامه 1398 رمز ارز
 • 7- تصویب نامه استخراج رمز ارز 1401
 • 8- نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به نصر
 • 9- رای هیات تخصصی دیوان عدالت
 • 10- نظریه مشورتی مرتبط با توقیف و پرداخت رمز ارز
 • 12- خواسته ها
 • 13- دادنامه لزوم کارشناسی در مرحله رسیدگی
 • 14- دادنامه احاله تعیین قیمت به مرحله اجرا
 • 15- دادنامه کارشناسی در رسیدگی و به روز کردن در مرحله اجرا
 • 16- افزایش قیمت مبیع از زمان کارشناسی تا اجرای حکم
 • 17- افزایش قیمت مبیع از زمان کارشناسی تا اجرای حکم
 • 18- رد مال و جرای نقدی در انتقال مال غیر
 • 19- رد مال و جرای نقدی در انتقال مال غیر
 • 20- نشست قضایی اعمال رای 811 در کیفری
 • 21- اثر توافق فروشنده با خریدار در مراجعه به ید سابق خود
5
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه پنجم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه پنجم
 • پاور ارائه تا جلسه پنجم
 • رای وحدت رویه 805
 • اظهارنامه تعیین تاریخ حضور در دفترخانه
 • متن مقررات گواهی عدم حضور
 • مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی
 • مصادف شدن روز حضور در دفترخانه با تعطیلی
 • نسخه چاپی آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
6
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه ششم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه ششم
 • پاور ارائه تا جلسه ششم
 • متن مقررات گواهی عدم حضور
 • نسخه چاپی آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
 • خلع ید از سرقفلی
 • خلع ید در خصوص سهم مالکان و نه سهم سازنده
 • نسخه چاپی راي وحدت رويه شماره 672 - 1 _10 _1383 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص خلع يد
 • قلع و قمع و خلع ید رای بدوی و تجدیدنظر
 • پیمانکار به عنوان خوانده
 • خلع ید و قلع و قمع تجدیدنظر
 • رای وحدت رویه ۶۷۲
 • رای وحدت رویه ۶۸۱
 • دادنامه بر اساس لایحه رفع تجاوز
 • قلع و قمع در مشاعات ساختمان
7
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هفتم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هفتم
 • پاور ارائه تا جلسه هفتم
 • لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز
 • رای خلع ید آبیار
8
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هشتم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هشتم
9
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه نهم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه نهم
 • دعاوی ملکی تا جلسه نهم
 • رای وحدت رویه 725 در خصوص قابلیت تجدیدنظر بودن اعتراض ثالث اجرایی
 • رای وحدت رویه 784 قابلیت طرح دعوا نسبت به مال توقیف شده توسط اجرا در دادکاه
 • رای وحدت رویه 802 صلاحیت دادگاه معطی نیابت برای اعتراض ثالث اجرایی
 • رای وحدت رویه 818 قابلیت اعتراض ثالث به رد مال کیفری
 • رای وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ 1401_12_16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
 • کیس الزام به تنظیم مشاعی و تحویل مفروز
 • مال غیرمنقول شرط ضمن عقد
 • نظریه مشورتی دستور موقت و تامین خواسته 147
 • نظریه مشورتی صلاحیت معطی یا مجری نیابت 147
 • نظریه مشورتی عدم صلاحیت شورا در 147
 • نظریه مشورتی عدم صلاحیت شورای 2
 • نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
10
دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دهم
 • دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دهم
 • دعاوی ملکی- جلسه آخر
 • دادنامه تجدیدنظر شعبه 65
 • رای وحدت رویه 43
 • رای وحدت رویه 784 قابلیت طرح دعوا نسبت به مال توقیف شده توسط اجرا در دادکاه
 • رای وحدت رویه 832
 • رای وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ 1401_12_16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
 • مال غیرمنقول شرط ضمن عقد
11
نظرسنجی دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی(ویژه دانش‌پذیران دوره)
 • لینک نظرسنجی

اساتید دوره

استاد

دکتر وحید فقیهی

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدرس دانشگاه
  • مدرس کارگاه‌های حقوق تجارت
استاد

هادی خسروسرشکی (خسروی)

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدیر دپارتمان وکالت دعاوی دادبانان
  • مدرس حقوق کسب و کار

نظرات

 • profile
  زکیه قرنی

  سلام وقت بخیر آیا خرید بصورت آفلاین میتونه بصورت اقساط باشه.

 • profile
  ادمین دادبانان

  سلام، در کل فروش فیلم دوره نداریم. هر دوره‌ای که تهیه بفرمایید علاوه بر امکان شرکت در کلاس آنلاین، امکان مشاهده و بازبینی فیلم جلسه را خواهید داشت. 🌹

 • profile
  معصومه حیدری نسب

  سلام بعد از خرید از طریق سایت چگونه به کلاس وصل میشویم لطفاً راهنمایی بفرمایید

 • profile
  ادمین دادبانان

  سلام، بلافاصله پس از خرید، دوره به داشبورد شما اضافه میشه، کافیست وارد داشبورد شده در قسمت دوره‌های من روی دوره مورد نظر کلیک کنید، در فاصله یک ساعت مانده به شروع کلاس دکمه ورود به کلاس را مشاهده خواهید کرد، و در صورتی که می‌خواهید از فیلم و فایل‌های جلسات گذشته استفاده بفرمایید، در منوی سمت راست جلسات دوره را مشاهده می‌کنید، روی هر جلسه کلیک کنید، مورد اول فیلم جلسه است که قابل بازبینی است و موارد بعدی فایل‌های ارائه استاد است که قابل دانلود است. 🌹

 • profile
  هدیه خانی

  باسلام .امکان ثبت نام در دوره ای که چند جلسه از آنها برگزارشده وجود دارد؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  سلام، باتوجه به اینکه فیلم جلسات ضبط میشه و در داشبورد قابل بازبینی است، مانعی در ثبت‌نام دیرهنگام وجود ندارد. 🌹

 • profile
  فاطمه ارجمندی

  سلام.امکان استفاده از کلاس ها چه بصورت آنلاین یا آفلاین امکان پرداخت قسطی شهریه هست؟

 • profile
  ادمین دادبانان

  سلام، با تهیه‌ی دوره‌های آنلاین علاوه بر امکان شرکت در کلاس در زمان برگزاری، امکان بازبینی فیلم به مدت حداقل 1 سال را دارید. در مورد پرداخت اقساطی، برای پکیج‌ها امکان پرداخت اقساط وجود دارد ولی برای تک‌درس‌ها خیر. 🌹

دوره ها و بسته های پیشنهادی