دادبانان
خانه
ثبت‌نام دوره‌ها
آموزش رایگان
فایل‌های کاربردی
خدمات حقوقی
انتشارات
ارتباط با ما

کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی(پنجمین کارگاه وکیل حرفه‌ای در دعاوی ملکی)

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1401/09/23 تا 1401/10/14
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکاز آموزشگاه دادبانان دانا
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
دوره مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی

کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی(پنجمین کارگاه وکیل حرفه‌ای در دعاوی ملکی) با دادبانان

زمان برگزاری کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی: روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰

زمان شروع : ۲۳ آذر ۱۴۰۱

زمان پایان : ۱۴ دی ۱۴۰۱

مدت دوره : ۲۰ ساعتمدرس کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی:


هادی خسروسرشکی

 • وکیل پایه یک دادگستری
 • مدیر دپارتمان وکالت دعاوی دادبانان
 • مدرس حقوق کسب و کاردکتر وحید فقیهی محمدی 

 • مدرس دانشگاه
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • مدرس کارگاه‌‏های حقوق تجارت


🟪تلفن پشتیبانی:

09104502525

02122585550

در صورت داشتن سوال در روزهای تعطیل یا درصورت مشغول بودن خطوط و خارج از تایم اداری می‌توانید به واتساپ ۰۹۱۰۴۵۰۲۵۲۵ پیام دهید.


توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه اول
 • کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه اول
 • جلسه اول دعاوی ملکی
 • دادنامه
 • متن مقررات گواهی عدم حضور
 • نسخه چاپی آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
 • نظریه مشورتی تعاقب ایادی
2
کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دوم
 • کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه دوم
 • جلسه دوم دعاوی پرکاربرد ملکی
 • دادخواست معرفی اجمالی خواسته
 • دادنامه اعمال ماده 228
3
کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه سوم
 • کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه سوم
 • جلسه سوم دعاوی پرکاربرد ملکی
4
کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه چهارم
 • کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه چهارم
 • پاور ارایه جلسه سوم و چهارم
 • مثال جلسه چهارم دعاوی پرکاربرد ملکی
 • رای وحدت رویه 725 در خصوص قابلیت تجدیدنظر بودن اعتراض ثالث اجرایی_2
 • رای وحدت رویه 784 قابلیت طرح دعوا نسبت به مال توقیف شده توسط اجرا در دادکاه_2
 • رای وحدت رویه 802 صلاحیت دادگاه معطی نیابت برای اعتراض ثالث اجرایی_2
 • رای وحدت رویه 818 قابلیت اعتراض ثالث به رد مال کیفری_2
 • کیس الزام به تنظیم مشاعی و تحویل مفروز
 • نظریه مشورتی دستور موقت و تامین خواسته 147_2
 • نظریه مشورتی صلاحیت معطی یا مجری نیابت 147_2
 • نظریه مشورتی عدم صلاحیت شورا در 147_2
5
کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه پنجم
 • کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه پنجم
 • بازداشت و رفع بازداشت
 • رای وحدت رویه 725 در خصوص قابلیت تجدیدنظر بودن اعتراض ثالث اجرایی
 • رای وحدت رویه 784 قابلیت طرح دعوا نسبت به مال توقیف شده توسط اجرا در دادکاه
 • رای وحدت رویه 802 صلاحیت دادگاه معطی نیابت برای اعتراض ثالث اجرایی
 • رای وحدت رویه 818 قابلیت اعتراض ثالث به رد مال کیفری
 • نظریه مشورتی دستور موقت و تامین خواسته 147
 • نظریه مشورتی صلاحیت معطی یا مجری نیابت 147
 • نظریه مشورتی عدم صلاحیت شورا در 147
 • نظریه مشورتی ععدم صلاحیت شورای 2
6
کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه ششم
 • کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه ششم
 • بازداشت و رفع بازداشت
 • رای وحدت رویه 725 در خصوص قابلیت تجدیدنظر بودن اعتراض ثالث اجرایی
 • رای وحدت رویه 784 قابلیت طرح دعوا نسبت به مال توقیف شده توسط اجرا در دادکاه
 • رای وحدت رویه 802 صلاحیت دادگاه معطی نیابت برای اعتراض ثالث اجرایی
 • رای وحدت رویه 818 قابلیت اعتراض ثالث به رد مال کیفری
 • نظریه مشورتی دستور موقت و تامین خواسته 147
 • نظریه مشورتی صلاحیت معطی یا مجری نیابت 147
 • نظریه مشورتی عدم صلاحیت شورا در 147
 • نظریه مشورتی ععدم صلاحیت شورای 2
7
کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هفتم
 • کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هفتم
 • لینک نظرسنجی
 • بازداشت و رفع بازداشت
 • نظریه مشورتی عدم صلاحیت شورا در 147
 • دعوای ابطال سند و اعلام بطلان قرارداد - دکتر وحید فقیهی - 1401.10.12
8
کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هشتم
 • کارگاه مجازی دعاوی پرکاربرد ملکی - جلسه هشتم
 • بازداشت و رفع بازداشت جلسه هشتم
 • مال غیرمنقول شرط ضمن عقد
 • دعاوی تایید فسخ قرارداد، اثبات وقوع بیع و تنفیذ قرارداد
 • نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
 • لینک نظرسنجی

اساتید دوره

استاد

دکتر وحید فقیهی

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدرس دانشگاه
  • مدرس کارگاه‌های حقوق تجارت
استاد

استاد هادی خسروسرشکی (خسروی)

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدیر دپارتمان وکالت دعاوی دادبانان
  • مدرس حقوق کسب و کار

نظرات